Navigacija

Radiologija i radijaciona higijena

Šef katedre: prof. dr Nikola Krstić

Osoblje

redovni profesor

vanredni profesor

docent

asistent
Informacije o terminima ispita nalaze se na 1. strani prezentacije FVM


Within the framework of agreement regarding cooperation between Ghent University and The University of Belgrade, professor Ingrid Gielen has been engaged as a visiting professor at Department of radiology and radiation hygiene since 2015, for the period of 5 years. Her professional biography and bibliography are given bellow.

Gielen Ingrid, Ghent University, Belgium           https://biblio.ugent.be/person/801001090194


Novembar - Kurs iz zaštite od jonizujućeg zračenja

OBUČAVANJE ZA RAD SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA


 

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je na katedri za Radiologiju i radijacionu higijenu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, pored konvencionalne radiografije, od nedavno moguće obaviti i radiološke preglede metodom kompjuterizovane tomografije (ct-skener).

Cenovnik
  Nativno Sa kontrastom
Jedna regija 11000,00 + 3000,00
Dve regije 13000,00 + 3000,00
Tri regije 15000,00 + 3000,00

Zakazivanje se može obaviti svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Ulica: Bulevar oslobođenja 18
Telefon: 011/2685-291
radiologija@vet.bg.ac.rs

Deo tela Indikacije
Toraks
 • Sumnja na metastaze;
 • Primarne plućne mase;
 • Pneumotoraks;
 • Konsolidacija pluća-hronična pneumonija;
 • Pleuralni izliv;
 • Oboljenja medijastinuma.
Abdomen
 • Identifikacija promena na organima manje mase: adrenalne žlezde, pankreas, limfni čvorovi;
 • Klasifikacija i hirurško uklanjanje većih masa na jetri, slezini,bubrezima, crevima;
 • Pregledgornjeg urinarnog trakta: ektopični ureter, prisustvo kalkulusa u bubrezima, ureterima, bešici i uretri;
 • Identifikacija portosistemskih šantova.
Zglobovi i mišićnoskeletni sistem
 • Prisustvo bolnosti i/ili hromosti: oštećenja ligamenata, tetiva, meniskusa, hrskavice, kostiju i efuzije;
 • Dijagnostika koštanih neoplazija i degenerativnih promena;
 • Evaluacija displazije laktova i kukova;
 • Osteogenesis imperfecta;
 • Kompleksne frakture;
 • Kongenitalne anomalije.
Neoplazme
 • Evaluacija mekotkivnih masa, naročito zbog planiranja hirurških intervencija;
 • Pregled na metastaze;
 • Pregled limfnih čvorova.
Kardiovaskularni sistem
 • Embolija pluća;
 • Perikardijalne efuzije;
 • Suspektne perikardijalne mase;
 • Suspektne tromboze velikih krvnih sudova (aorta, v.cava ili v.portae).
Ostalo
 • Suspektna strana tela;
 • Drenažni kanali.
CNS-mozak
 • Traume lobanje i sumnja na frakture;
 • Akutne intrakranijalne traume kod kritičnih nestabilnih pacijenata;
 • Suspektna oboljenja mozga: tremor, oštećenja lobanjskih nerava, vestibularni sindrom, ataksija, centralno slepilo;
 • Traume glave sa neurološkim simptomima.
CNS-kičma
 • Akutne ili progresivne tetrapareze ili pareze, spinalni bol, kongenitalne anomalije, diskospondilitis, protruzija diskusa, rekurentna postoperativna oboljenja diskusa.
Periferni nervni sistem
 • Sumnja na neoplazije perifernih nerava;
 • Progresivne unilarteralne atrofije mišića ili bol.
Nazalna šupljina
 • Hronični zapaljivi procesi, prisustvo nazalnih masa, defekti na hrskavici i kostima, prisustvo stranih tela.
Orbite
 • Orbitalne traume sa frakturama, tumori, zapaljivi procesi, strana tela,egzoftalmus, suspektne retobulbarne mase.
Viscerokranijum i vrat
 • Mekotkivne mase ili oticanje nepoznatog porekla, promene na pljuvačnim žlezdama i laringsu, suspektne mandibularne i maksilarne mase, degenerativni procesi na mekom i kostnom tkivu, tireoidne mase, hronična oboljenja uha i temporalne kosti.

 

- RBH 1

- RBH 2