Navigacija

Radiologija i radijaciona higijena

Šef katedre: prof. dr Nikola Krstić

Osoblje

redovni profesor

vanredni profesor

docent

asistent
Informacije za studente o vežbama, prezentacijama, predavanjima, terminima ispita, nastavi na daljinu i ostalo nalaze se na 1. strani prezentacije FVM zatim u okviru Informacije za studenteObaveštenja i informacije


Within the framework of agreement regarding cooperation between Ghent University and The University of Belgrade, professor Ingrid Gielen has been engaged as a visiting professor at Department of radiology and radiation hygiene since 2015, for the period of 5 years. Her professional biography and bibliography are given bellow.

Gielen Ingrid, Ghent University, Belgium           https://biblio.ugent.be/person/801001090194


Novembar - Kurs iz zaštite od jonizujućeg zračenja

OBUČAVANJE ZA RAD SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA


 

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je na katedri za Radiologiju i radijacionu higijenu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, pored konvencionalne radiografije, od nedavno moguće obaviti i radiološke preglede metodom kompjuterizovane tomografije (ct-skener).

Cenovnik
  Nativno Sa kontrastom
Jedna regija 11000,00 + 3000,00
Dve regije 13000,00 + 3000,00
Tri regije 15000,00 + 3000,00

Zakazivanje se može obaviti svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Ulica: Bulevar oslobođenja 18
Telefon: 011/2685-291
radiologija@vet.bg.ac.rs

Deo tela Indikacije
Toraks
 • Sumnja na metastaze;
 • Primarne plućne mase;
 • Pneumotoraks;
 • Konsolidacija pluća-hronična pneumonija;
 • Pleuralni izliv;
 • Oboljenja medijastinuma.
Abdomen
 • Identifikacija promena na organima manje mase: adrenalne žlezde, pankreas, limfni čvorovi;
 • Klasifikacija i hirurško uklanjanje većih masa na jetri, slezini,bubrezima, crevima;
 • Pregledgornjeg urinarnog trakta: ektopični ureter, prisustvo kalkulusa u bubrezima, ureterima, bešici i uretri;
 • Identifikacija portosistemskih šantova.
Zglobovi i mišićnoskeletni sistem
 • Prisustvo bolnosti i/ili hromosti: oštećenja ligamenata, tetiva, meniskusa, hrskavice, kostiju i efuzije;
 • Dijagnostika koštanih neoplazija i degenerativnih promena;
 • Evaluacija displazije laktova i kukova;
 • Osteogenesis imperfecta;
 • Kompleksne frakture;
 • Kongenitalne anomalije.
Neoplazme
 • Evaluacija mekotkivnih masa, naročito zbog planiranja hirurških intervencija;
 • Pregled na metastaze;
 • Pregled limfnih čvorova.
Kardiovaskularni sistem
 • Embolija pluća;
 • Perikardijalne efuzije;
 • Suspektne perikardijalne mase;
 • Suspektne tromboze velikih krvnih sudova (aorta, v.cava ili v.portae).
Ostalo
 • Suspektna strana tela;
 • Drenažni kanali.
CNS-mozak
 • Traume lobanje i sumnja na frakture;
 • Akutne intrakranijalne traume kod kritičnih nestabilnih pacijenata;
 • Suspektna oboljenja mozga: tremor, oštećenja lobanjskih nerava, vestibularni sindrom, ataksija, centralno slepilo;
 • Traume glave sa neurološkim simptomima.
CNS-kičma
 • Akutne ili progresivne tetrapareze ili pareze, spinalni bol, kongenitalne anomalije, diskospondilitis, protruzija diskusa, rekurentna postoperativna oboljenja diskusa.
Periferni nervni sistem
 • Sumnja na neoplazije perifernih nerava;
 • Progresivne unilarteralne atrofije mišića ili bol.
Nazalna šupljina
 • Hronični zapaljivi procesi, prisustvo nazalnih masa, defekti na hrskavici i kostima, prisustvo stranih tela.
Orbite
 • Orbitalne traume sa frakturama, tumori, zapaljivi procesi, strana tela,egzoftalmus, suspektne retobulbarne mase.
Viscerokranijum i vrat
 • Mekotkivne mase ili oticanje nepoznatog porekla, promene na pljuvačnim žlezdama i laringsu, suspektne mandibularne i maksilarne mase, degenerativni procesi na mekom i kostnom tkivu, tireoidne mase, hronična oboljenja uha i temporalne kosti.

 

- RBH 1

- RBH 2