Navigacija

Miodrag Lazarević

Redovni profesor

Katedra za fiziologiju i biohemiju
2684 351 i 3615-436 lokal 224
062/803 84 20

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING PROGESTERONE EIA TEST IN THE CONTROL OF REPRODUCTION IN DAIRY COWS
Autori Tomislav Barna, Aleksandar Milovanović, Miodrag Lazarević i Dragan Gvozdić
Časopis Macedonian Veterinary Review
Časopis Macedonian Veterinary Review
Godina 2013
Autori Tomislav Barna, Aleksandar Milovanović, Miodrag Lazarević i Dragan Gvozdić
Volumen 36
Broj 2
Strana od 63
Strana do 71
Efficacy of T-2 toxin detoxifying agent in broiler chickens
Autori Vladimir Nešić, Radmila Resanović, Darko Marinković, Ksenija Nešić, Miodrag Lazarević, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Vladimir Nešić, Radmila Resanović, Darko Marinković, Ksenija Nešić, Miodrag Lazarević, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 62
Broj 2-3
Strana od 171
Strana do 182
The effect of the extract of rhizome and root of hellebore (Helleborus odorus W. E TK.) On parameters of white blood count and degree of phagocytosis in wistar rats
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 605
Strana do 618
The influence of bovine thyimic extract on the immune response in irradiated Wistar rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2009
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Volumen 59
Broj 4
Strana od 331
Strana do 348
Microsatellite DNA polymorphism and its usefulness for pedigree verification in Simmental cattle from Serbia
Autori Jevrosima Stevanović, Zoran Stanimirović, Vladimir Dimitrijević, Velibor Stojić, Natalija Fratrić i Miodrag Lazarević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0906621S
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2009
Autori Jevrosima Stevanović, Zoran Stanimirović, Vladimir Dimitrijević, Velibor Stojić, Natalija Fratrić i Miodrag Lazarević
Volumen 59
Broj 5-6
Strana od 621
Strana do 631
DOI 10.2298/AVB0906621S
The influence of organic and inorganic Fe supplementation on red blood picture, immune response and quality of iron in organs of broiler chickens
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Živan Jokić, Ivan Jovanović, Olivera Pešut, Danijela Kirovski i Darko Marinković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Živan Jokić, Ivan Jovanović, Olivera Pešut, Danijela Kirovski i Darko Marinković
Volumen 58
Broj 2-3
Strana od 179
Strana do 189
Uticaj organski i neorganski vezanog gvožđa na proizvodne rezultate brojlera
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Živan Jokić, Olivera Valčić, Danijela Kirovski i Ivan Jovanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI -
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2007
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Živan Jokić, Olivera Valčić, Danijela Kirovski i Ivan Jovanović
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 279
Strana do 289
DOI -
The influence of thymic extract on hematological parameter values in irradiated rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Volumen 56
Broj 2-3
Strana od 137
Strana do 148
Serum and urine laboratory analyses in dogs with gentamicin induced acute renal failure
Autori Mirjana Macanović, Miodrag Lazarević, Anica Janković-Zagorčić i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2000
Autori Mirjana Macanović, Miodrag Lazarević, Anica Janković-Zagorčić i Dragan Đurđević
Volumen 50
Broj 2-3
Strana od 83
Strana do 92

Radovi sa skupova

Plodnost mužjaka i kvalitet semena
Autori Aleksandar Milovanović, Tomislav Barna, Jelena Apić, Miodrag Lazarević i Dragan Gvozdić
Naučni skup REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2016
Autori Aleksandar Milovanović, Tomislav Barna, Jelena Apić, Miodrag Lazarević i Dragan Gvozdić
Strana od 34
Strana do 48
Transfuzija krvi kod pasa i mačaka, predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miodrag Lazarević
Naučni skup VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Publikacija , Zbornik predavanja VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Godina 2011
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miodrag Lazarević
Strana od 92
Strana do 94
TRANSFUZIJA KRVI KOD PASA
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup XXXII seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XXXII seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2011
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Strana od 163
Strana do 178
Imunomodulatorno delovanje ekstrakta podzemnih organa kukureka (HELLEBORUS ODORUS W. ET K.) kod Wistar pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup XV savetovanje o biotehnologij
Publikacija Zbornik radova XV savetovanje o biotehnologiji
Godina 2010
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Strana od 547
Strana do 552
Uticaj ekstrakta kukureka (Helleborus odorus W. ET K.) na neke parametre krvne slike wistar pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup Jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Publikacija Zbornik radova jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Godina 2009
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Strana od 127
Strana do 128
Hematološka dijagnostika oboljenja pasa i mačaka, Predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Autori Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Strana od 163
Strana do 166
Primena kliničkih i laboratorijskih metoda u proceni imunskog statusa pasa i mačaka. Predavanje po pozivu.
Autori Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416,
Godina 2005
Autori Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Strana od 167
Strana do 169
Uticaj ekstrakta korena kukureka- Helleborus odorus na broj ukupnih leukocita i granulocita kod Wistar pacova.
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Naučni skup Šesto savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Publikacija Zbornik radova šestog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Godina 2004
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Strana od 355
Strana do 357
Značaj poremećaja transfera kolostralnih antitela u patologiji novorođene ždrebadi
Autori Dragiša Trailović, Miroslav Urošević, Miodrag Lazarević i Darko Marinković
Naučni skup Šesto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja “Clinica veterinaria 2004”
Publikacija Zbornik radova – Šesto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja “Clinica veterinaria 2004”
Godina 2004
Autori Dragiša Trailović, Miroslav Urošević, Miodrag Lazarević i Darko Marinković
Strana od 423
Strana do 423
Poremećaj transfera kolostralnih imunoglobulina kod novorođene ždrebadi
Autori Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević, Miroslav Urošević, Milan Jovanović, Grga Tikvicki i Miša Pražić
Naučni skup Peto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Publikacija Zbornik radova petog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Godina 2003
Autori Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević, Miroslav Urošević, Milan Jovanović, Grga Tikvicki i Miša Pražić
Strana od 335
Ispitivanje kompatibilnosti krvi pasa za transfuziju
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum ”male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Strana od 102
Strana do 104