Navigacija

prof. dr Ivana Pejin

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Analiza kretanja trenda pojave trihineloze, svinja pre i posle sistematske deratizacije
Autori Milorad Mirilović, Ivana Pejin, Radislava Teodorović i Branko Velebit
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Volumen 63
Broj 1-2
Strana od 61
Strana do 70