Navigacija

Snežana Stevanović-Đorđević

Centar za razvoj i međunarodnu saradnju
062/803 66 90

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Influence of different seasons during late gestation on Holstein cows colostrum and postnatal adaptive capability of their calves
Autori Julijana Trifković, LJubomir Jovanović, Miloje Đurić, Snežana Stevanović-Đorđević, Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Željko Sladojević i Danijela Kirovski
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY
Godina 2018
Strana od 1097
Strana do 1108