Navigacija

Natalija Milčić-Matić

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Naučno istraživački radovi

Radovi sa skupova

Sistemske manifestacije heilecijeloze u humanog pacijenta
Autori Nikola Popović, Natalija Milčić-Matić i Miodrag Lazarević
Naučni skup I kongres JUVMP
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadžaja postera
Godina 1997
Strana od 185
Strana do 185
Intradermalno ispitivanje najčešćih uzroka alergijskih oboljenja kože pasa na području Beograda tokom perioda od jedne godine
Autori Nikola Popović, Natalija Milčić-Matić i Miodrag Lazarević
Naučni skup I kongres JUVMP
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera
Godina 1997
Strana od 184
Strana do 184