Navigacija

Veterinarska profesija

Ono što veterinarsku profesiju čini jedinstvenom je upravo njena raznovrsnost, koja se ogleda u tome što se veterinari brinu o zdravlju različitih vrsta životinja, ali i o kvalitetu i higijeni hrane koja potiče od životinja.

Poslednjih nekoliko decenija se uočava izraziti porast broja kućnih ljubimaca, tako da se danas, u razvijenim zemljama, lečenjem kućnih ljubimaca bavi više od polovine veterinara. Pored pasa i mačaka, kućne ljubimce čine i mnoge egzotične životinje za čije lečenje i negu su veterinari, takođe, obučeni. Veterinarska medicina koja se bavi zaštitom zdravlja kućnih ljubimaca razvija se vrlo brzo i uključuje najsavremenije metode lečenja jer vlasnici očekuju vrhunsku negu za svoje ljubimce.

Osim zdravlja kućnih ljubimaca, veterinari brinu i o zdravlju farmskih životinja. Osim o zdravlju, veterinari brinu i o dobrobiti ovih životinja, jer nijedna životinja, pa ni ona namenjena za ishranu ljudi, tokom proizvodnje, ne sme da bude izložena stresu i lošim životnim uslovima.

Svakog dana sve brojnijem stanovništvu naše planete je neophodno obezbediti dovoljnu količinu kvalitetne hrane, a veterinari su ti koji su svakodnevno uključeni u i kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane animalnog porekla namenjene za ishranu ljudi.

Pored toga mnoge bolesti se preko hrane lako prenose sa životinja na ljude, pa je zadatak veterinara da otkriju te bolesti, leče životinje i sprečavaju infekcije ljudi.