Navigacija

Laboratorije

Laboratorija za genetiku životinja

Katedra za biologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2658-894

Prezentacija laboratorije: http://biologija.vet.bg.ac.rs/laboratorija/

Laboratorija za patologiju

Katedra za patološku morfologiju

Radno vreme 08.00-19.00
Telefon 011/3615-436 lok. 321

Prezentacija laboratorije: http://patologija.vet.bg.ac.rs/Usluge.html

Laboratorija za mikrobiologiju

Katedra za mikrobiologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-744

Prezentacija laboratorije: http://mikrobiologija.vet.bg.ac.rs/lab.php

laboratorije-1
laboratorije-2
laboratorije-3

Laboratorija za ispitivanje hrane za životinje

Katedra za ishranu

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 345

Prezentacija laboratorije: https://ishrana.vet.bg.ac.rs/

Laboratorija za ispitivanje namirnica animalnog porekla

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 348

Laboratorija za parazitologiju

Katedra za parazitologiju

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/3615-436 lok. 302

Laboratorija za gamaspektrometriju

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-291

Laboratorija za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i bolesti pčela

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Radno vreme 08.00-15.00
Telefon 011/2685-080