Navigacija

Klinike

klinike-1
klinike-2
klinike-3

Nastavna bolnica za male životinje

Radno vreme radnim danima:  9.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00
subotom: 9.00 – 14.00 i 16.00 – 19.00
nedeljom: 9.00 – 14.00
Telefon +381 11 36 11 809
FAX +381 11 36 11 809
e-mail prvainterna@vet.bg.ac.rs

Prezentacija nastavne bolnice nalazi se ovde: http://prvainterna.vet.bg.ac.rs/


Klinika Katedre za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Radno vreme ponedeljak - petak 09:00-14:00 časova

Telefon/Faks

Mobilni tel.

+381 11 2684 154

+381 62 8006 844

e-mail hirurgija@vet.bg.ac.rs

Prezentacija klinike nalazi se ovde: http://khirurgija.vet.bg.ac.rs/


Klinika za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Radno vreme 9:00 - 14:00
Telefon/FAX +381 11 /2684-184
e-mail porodiljstvofvm@gmail.com

Prezentacija klinike nalazi se ovde: http://kpsivo.vet.bg.ac.rs/


Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Radno vreme 9:00 - 14:00
Telefon/FAX 011/2685-291
e-mail radiologija@vet.bg.ac.rs, radijacija@vet.bg.ac.rs

Kompjuterizovana tomografija (CT): http://www.vet.bg.ac.rs/sr/katedre/radiologija-i-radijaciona-higijena


Klinika za bolesti papkara

Radno vreme 9:00 - 14:00
Telefon/FAX +381 11 2685081

Prezentacija klinike: http://papkari.vet.bg.ac.rs/