Navigacija

Milijana Babić

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Effect of broiler slaughter weight on meat yield and quality
Autori Aleksandra Nikolić, Milijana Babić, Jelena Jovanović, Nikola Čobanović, Ivana Branković Lazić, Lazar Milojević i Nenad Parunović
Časopis TEHNOLOGIJA MESA
DOI 10.18485/meattech.2019.60.1.3
Godina 2019
Volumen 60
Broj 1
Strana od 17
Strana do 23
DOI 10.18485/meattech.2019.60.1.3