Navigacija

Blagoje Dimitrijević

Docent

Katedra za bolesti papkara
2685-081 i 3615-436 lokal 341
062/803 97 28

Naučno istraživački radovi

Knjige

Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Pi Pres
ISBN 978-86-6023-272-6
Godina 2013
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 180
Značaj slobodnih radikala u veterinarskoj medicini
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd i Naučna KMD, Beograd
ISBN 978-86-81043-65-3
Godina 2012
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Blagoje Dimitrijević
Tip knjige monografija
Broj strana 168

Radovi u časopisima

INFECTION WITH Strongyloides papillosus IN SHEEP: EFFECT OF PARASITIC INFECTION AND TREATMENT WITH ALBENDAZOLE ON BASIC HAEMATOLOGICAL PARAMETERS
Autori Blagoje Dimitrijević, Slavoljub Jović, Dušica Ostojić-Andrić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Vesna Davidović i Mirjana Joksimović-Todorović
Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
DOI 10.2298/ BAH1604369D
Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
Godina 2016
Autori Blagoje Dimitrijević, Slavoljub Jović, Dušica Ostojić-Andrić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Vesna Davidović i Mirjana Joksimović-Todorović
Volumen 32
Broj 4
Strana od 369
Strana do 381
DOI 10.2298/ BAH1604369D
UTICAJ INDUKCIJE PRAŠENJA NA ŽIVOROĐENOST, TELESNU MASU, POJAVU DISTOCIJE, MORTALITET I PREŽIVLJAVANJE NEONATALNE PRASADI U LEGLU U PRVIH DESET DANA.
Autori Slavoljub Jović, Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Blagoje Dimitrijević, Dejana Miladinović i Lada Živković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2016
Autori Slavoljub Jović, Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Blagoje Dimitrijević, Dejana Miladinović i Lada Živković
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 13
Strana do 29
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
DOWNREGULATION OF NICOTINIC AND MUSCARINIC RECEPTOR FUNCTION IN RATS AFTER SUBHRONIC EXPOSURE TO DIAZINON
Autori Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević, Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Sunčica Borozan, Mila Savić i Đorđe Savić
Časopis Toxicology Reports
Časopis Toxicology Reports
Godina 2016
Autori Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević, Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Sunčica Borozan, Mila Savić i Đorđe Savić
Volumen 3
Broj -
Strana od 523
Strana do 530
FAKTORI KOJI UTIČU NA TERAPIJSKU EFIKASNOST I BEZBEDNOST LEKOVA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević i Nemanja Jezdimirović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL.1506401J
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević i Nemanja Jezdimirović
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 401
Strana do 415
DOI 10.2298/VETGL.1506401J
EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA.
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević, Gordana Ristić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević, Gordana Ristić i Dejana Ćupić Miladinović
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 177
Strana do 193
Evaluation of Zackel lamb meat quality with the aim of increasing the conservation value of the breed
Autori Mila Savić, Milan Baltić, Žolt Bečkei, Blagoje Dimitrijević, Vladimir Dimitrijević, Đorđe Savić i Mensur Vegara
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2478/acve-2014-0041
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Autori Mila Savić, Milan Baltić, Žolt Bečkei, Blagoje Dimitrijević, Vladimir Dimitrijević, Đorđe Savić i Mensur Vegara
Volumen 64
Broj 4
Strana od 438
Strana do 446
DOI DOI: 10.2478/acve-2014-0041
Selekcijski kriterijumi u organskom stočarstvu
Autori Mila Savić, Vladimir Dimitrijević, Ružica Trailović, Mensur Vegara, Blagoje Dimitrijević, Žolt Bečkei, Branko Petrujkić i Aleksandar Cojkić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Autori Mila Savić, Vladimir Dimitrijević, Ružica Trailović, Mensur Vegara, Blagoje Dimitrijević, Žolt Bečkei, Branko Petrujkić i Aleksandar Cojkić
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 363
Strana do 369
Cation−π interactions in high resolution protein−RNA complex crystal structures
Autori Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Srđan Stojanović
Časopis Computational Biology and Chemistry
DOI 10.1016/j.compbiolchem.2013.08.005
Časopis Computational Biology and Chemistry
Godina 2013
Autori Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Srđan Stojanović
Volumen 47
Strana od 105
Strana do 112
DOI 10.1016/j.compbiolchem.2013.08.005
Useful and harmful effects of nitric oxide
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević, Svetlana Fišter i Jelena Aleksić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević, Svetlana Fišter i Jelena Aleksić
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 245
Strana do 257
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Influence of oxidative stress on disease development
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević i Igor Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević i Igor Ignjatović
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 75
Strana do 85
DOI 10.2298/VETGL1302
The Effect of the Intensity of Parasitic Infection with Strongyloides papillosus and Albendazole Therapy on Biochemical Parameters in Sheep Blood
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Dragan Bacić, Sofija Katić - Radivojević, Srđan Stojanović i Mila Savić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/ avb 1306581D
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Dragan Bacić, Sofija Katić - Radivojević, Srđan Stojanović i Mila Savić
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 581
Strana do 600
DOI 10.2298/ avb 1306581D
Influence of physical activity of racehorses on lactate dehydrogenase and creatine kinase activities, and protein synthesis
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Petar Milosavljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1306549J
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Petar Milosavljević
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 549
Strana do 568
DOI 10.2298/AVB1306549J
Determining the Value of Vlashko-Vitoroga Zackel Sheep for the Conservation Process
Autori Mila Savić, Ružica Trailović, Branko Petrujkić, Žolt Bečkei, Blagoje Dimitrijević i Vladimir Dimitrijević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1306621S
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Mila Savić, Ružica Trailović, Branko Petrujkić, Žolt Bečkei, Blagoje Dimitrijević i Vladimir Dimitrijević
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 621
Strana do 629
DOI DOI: 10.2298/AVB1306621S
π–π and cation–π interactions in protein–porphyrin complex crystal structures
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan i Srđan Stojanović
Časopis RSC Advances
DOI 10.1039/C2RA21937A
Časopis RSC Advances
Godina 2012
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan i Srđan Stojanović
Volumen 2
Broj 33
Strana od 12963
Strana do 12972
DOI 10.1039/C2RA21937A
Effects of infection intensity with Strongyloides papillosus and albendazole treatment on development of oxidative/nitrosative stress in sheep
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan, Sofija Katić - Radivojević i Srđan Stojanović
Časopis VETERINARY PARASITOLOGY
DOI 10.1016/j.vetpar.2011.11.017
Časopis VETERINARY PARASITOLOGY
Godina 2012
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan, Sofija Katić - Radivojević i Srđan Stojanović
Volumen 186
Broj 3-4
Strana od 364
Strana do 375
DOI 10.1016/j.vetpar.2011.11.017
Oxidative stress
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Tatjana Đekić i Blagoje Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1204273S
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Tatjana Đekić i Blagoje Dimitrijević
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 273
Strana do 283
DOI 10.2298/VETGL1204273S
Biodiversity and traditional sheep grazing in the South Banat region
Autori Svetlana Grdović, Mila Savić, Žolt Bečkei i Blagoje Dimitrijević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1206709G
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Svetlana Grdović, Mila Savić, Žolt Bečkei i Blagoje Dimitrijević
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 709
Strana do 716
DOI DOI: 10.2298/AVB1206709G
A Study on the inactivated bivalent vaccine prepared from serotypes 1/2a and 4b Listeria monocytogenes for the control of listeriosis in sheep
Autori Dragan Bacić, Sonja Obrenović, Blagoje Dimitrijević, Branko Jonić, Jadranka Žutić i Nikola Ašanin
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1265318
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Dragan Bacić, Sonja Obrenović, Blagoje Dimitrijević, Branko Jonić, Jadranka Žutić i Nikola Ašanin
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 531
Strana do 541
DOI 10.2298/AVB1265318
:- Utvrđivanje prisustva antitela protiv goveđeg respiratornog sincijalnog virusa (BRSV), virusa (BHV 1) u krvnom serumu junadi primenom indirektne imunoenzimske probe
Autori Horea Šamanc, Nenad Milić, Velibor Stojić, Dejan Knežević, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević, Jakov Nišavić i Marina Radojičić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Autori Horea Šamanc, Nenad Milić, Velibor Stojić, Dejan Knežević, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević, Jakov Nišavić i Marina Radojičić
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 143
Strana do 266
Utvrđivanje prisustva antitela protiv goveđeg respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV), virusa parainfluence 3 (PI3) i goveđeg herpesvirusa 1 (BHV 1) u krvnom serumu junadi primenom indirektne imunoenzimske probe
Autori Jakov Nišavić, Nenad Milić, Velibor Stojić, Horea Šamanc, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević i Dejan Knežević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Autori Jakov Nišavić, Nenad Milić, Velibor Stojić, Horea Šamanc, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević i Dejan Knežević
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 145
Strana do 152
Efficiency of immunoglobuline absorption i newborn calves receiving oral clinoptilolite treatment
Autori Dragan Gvozdić, Velibor Stojić, Natalija Fratrić, Olivera Valčić, Ivan Jovanović, Danijela Kirovski, Horea Šamanc, Blagoje Dimitrijević i Ivan Vujanac
Časopis LUCRARI STIINTIFICE MEDICINA VETERINARIA
Časopis LUCRARI STIINTIFICE MEDICINA VETERINARIA
Godina 2007
Autori Dragan Gvozdić, Velibor Stojić, Natalija Fratrić, Olivera Valčić, Ivan Jovanović, Danijela Kirovski, Horea Šamanc, Blagoje Dimitrijević i Ivan Vujanac
Volumen 40
Strana od 234
Strana do 241
Selenium and Iodine status relationship in calves and heifers from selenium deficient areas in Serbia
Autori Ivan Jovanović, Olivera Valčić, Dragan Gvozdić, Velibor Stojić, Horea Šamanc, Natalija Fratrić, Danijela Kirovski, Ivan Vujanac i Blagoje Dimitrijević
Časopis LUCRARI STIINTIFICE MEDICINA VETERINARIA
Časopis LUCRARI STIINTIFICE MEDICINA VETERINARIA
Godina 2007
Autori Ivan Jovanović, Olivera Valčić, Dragan Gvozdić, Velibor Stojić, Horea Šamanc, Natalija Fratrić, Danijela Kirovski, Ivan Vujanac i Blagoje Dimitrijević
Volumen 40
Strana od 75
Strana do 82

Radovi sa skupova

EFIKASNOST I BEZBEDNOST PRIMENE ANTIHELMINTIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Saša Ivanović, Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Blagoje Dimitrijević
Naučni skup 26. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2015
Autori Saša Ivanović, Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Blagoje Dimitrijević
Strana od 253
Strana do 262
PARAOXONASE ACTIVITY, OXIDATIVE STRESS AND TOXIC EFFECTS OF DIAZINON IN RATS
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, Mileva Mićič, Blagoje Dimitrijević, Marija Zicari, Sofija Katić - Radivojević i Vitomir Ćupić
Naučni skup 47th Congress of the European Societies of Toxicology - EUROTOX
Godina 2011
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, Mileva Mićič, Blagoje Dimitrijević, Marija Zicari, Sofija Katić - Radivojević i Vitomir Ćupić
Strana od 205
Strana do 205
Metabolic status of peripartal dairy cows in health and ketosis
Autori Dragan Gvozdić, Zoran Damnjanović, Natalija Fratrić, Danijela Kirovski, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević, Radiša Prodanović i Horea Šamanc
Naučni skup X. MIDDLE-EUROPEAN CONGRESS FOR BUIATRICS
Publikacija Folia Veterinaria 53, 1: SUPPLEMENTUM LIII
Godina 2009
Autori Dragan Gvozdić, Zoran Damnjanović, Natalija Fratrić, Danijela Kirovski, Ivan Vujanac, Blagoje Dimitrijević, Radiša Prodanović i Horea Šamanc
Strana od 81
Strana do 85
Possibilities for prevention of rumen acidosis by use of mineral matters pH regulators
Autori Ivan Vujanac, Horea Šamanc, Branko Petrujkić i Blagoje Dimitrijević
Naučni skup 7th Clinica Veterinaria
Godina 2005
Autori Ivan Vujanac, Horea Šamanc, Branko Petrujkić i Blagoje Dimitrijević
Strana od 284
Strana do 288
Acute development and quick disappearance of tolerance to nitroglycerol in vitro
Autori Milanka Jezdimirović, V. M. Varagić i Branislav Dimitrijević
Naučni skup Regional meeting of the international union of physiological sciences
Publikacija regional meeting of the international union of physiological sciences Abstracts p. 7, Prague, 1991.
Godina 1991
Autori Milanka Jezdimirović, V. M. Varagić i Branislav Dimitrijević
The influence of endothelium-dependent changes in ciclic nucleotide levels on the responses to biogenic amines in the isolated bovine abdominal aorta
Autori Milanka Jezdimirović, Gordana Gađanski - Omerović, V. M. Varagić i Branislav Dimitrijević
Naučni skup 5th International Symposium Pharmacology of transmitter interactions
Publikacija Abstracts P 31. Sofia, Bulgaria, may, 1990.
Godina 1990
Autori Milanka Jezdimirović, Gordana Gađanski - Omerović, V. M. Varagić i Branislav Dimitrijević