Navigacija

dr Branko Jonić

Naučno istraživački radovi

Knjige

Bolesti preživara
Autori Biljana Radojičić, Jovan Bojkovski, Branko Jonić i Ramiz Čutuk
Izdavač prof dr Billjana Radojičić
ISBN 978-86-917783-0-9
Godina 2014
Tip knjige udžbenik
Broj strana 467

Radovi u časopisima

A Study on the inactivated bivalent vaccine prepared from serotypes 1/2a and 4b Listeria monocytogenes for the control of listeriosis in sheep
Autori Dragan Bacić, Sonja Obrenović, Blagoje Dimitrijević, Branko Jonić, Jadranka Žutić i Nikola Ašanin
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1265318
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 531
Strana do 541
DOI 10.2298/AVB1265318