Navigacija

Marko Mitrović

Asistent

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu
2685 291 i 3615-436 lokal 348
062/886 82 36

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici
Autori Mirjana Lazarević - Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Autori Mirjana Lazarević - Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 349
Strana do 362
DOI 10.2298/VETGL 1406349L