Navigacija

Milan Aničić

Asistent

Katedra za patološku morfologiju

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Mast cell tumor within a lipoma in a white toy poodle
Autori Ivana Vučićević, Darko Marinković, Vladimir Kukolj, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2018
Volumen 72
Broj 1
Strana od 64
Strana do 67
Patohistološki i imunohistohemijski parametri značajni za prognozu i terapiju tumora pasa i mačaka
Autori Sanja Aleksić-Kovačević, Ivana Vučićević i Milan Aničić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2018
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 245
Strana do 254
Gastric dilatation and volvulus in Brown bear (Ursus arctos)
Autori Darko Marinković, Jozsef Ozvegy, Milan Aničić, Ivana Vučićević, Slađan Nešić i Vladimir Kukolj
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2016
Volumen 66
Broj 3
Strana od 422
Strana do 428
Morphological features and KIT receptor expression in canine cutaneous mast cell tumor and systemic mastocytosis
Autori Darko Marinković, Natalija Milčić-Matić, Milan Jovanović, Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2015
Volumen 65
Broj 2
Strana od 226
Strana do 237
Pharmacological and morphological characteristics of the muscular system of the giant liver fluke (Fascioloides magna - Bassi 1875)
Autori Saša Trailović, Darko Marinković, Jelena Nedeljković - Trailović, Mirjana Milovanović, Đorđe Marjanović i Milan Aničić
Časopis EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
DOI 10.1016/j.exppara.2015.09.012
Godina 2015
Volumen 159
Strana od 136
Strana do 142
DOI 10.1016/j.exppara.2015.09.012

Radovi sa skupova

Histological and immunohistochemical parameters important for canine mast cell tumors classification
Autori Ivana Vučićević, Darko Marinković, Vladimir Kukolj, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup 23rd Annual Counselling of Doctors of Veterinary Medicine of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
Godina 2018
Tehnika izvođenja obdukcije i pisanje obdukcionog protokola u vetrinarskoj medicini
Autori Darko Marinković, Milan Aničić, Ivana Vučićević i Slađan Nešić
Naučni skup XXXIX seminara inovacije znanja vetrinara, februar 2018
Godina 2018
Komparativni pregled patohistoloških promena kod labudova inficiranih virusom avijarne influence H5N8 i H5N1
Autori Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Darko Marinković, Milan Aničić, Vladimir Atanacković, Vladimir Polaček i Biljana Božić
Naučni skup Devetnaesti simpozijum epizootiologa i epidemiologa (19. epizootiološki dani), 5.-7. april 2017. godine, Vršac, Srbija,
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja (Book of abstracts), Devetnaesti simpozijum epizootiologa i epidemiologa (19. epizootiološki dani), 5.-7. april 2017. godine, Vršac, Srbija
Godina 2017
Epitheliogenesis imperfecta in Dorcas Gazelle (Gazella dorcas)
Autori Darko Marinković, Milan Aničić, Jozsef Ozvegy i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup 34th ESVP Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and 27th ECVP Meeting of the European College of Veterinary Pathologists
Godina 2016
Aplasia cutis congenital (Epitheliogenesis imperfecta) kod svinja
Autori Milan Aničić, Ilija Božić i Darko Marinković
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 95
Strana do 98
Tretman prolapsusa vagine steone krave
Autori Ilija Božić, Milan Aničić i Darko Marinković
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 99
Strana do 102