Navigacija

OBUČAVANJE ZA RAD SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Edukacije na fakultetu

 

Obaveštavamo kolege da je Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu, Fakulteta veterinarske medicine, dobila rešenje o ovlašćenju za vršenje poslova iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i to:

DOPUNSKO OBUČAVANJE ZA RAD SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA U VETERINI I OSPOSOBLJAVANJE PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA I LICA ODGOVORNIH ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD  JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, KAO I PERIODIČNU OBNOVU ZNANJA ZA SVE NAVEDENE KATEGORIJE.

Sve informacije o kursevima možete dobiti na tel. 011/2685-291


Uplate za pohađanje kurseva izvršiti na žiro račun broj:

sopstveni prihodi
840-1825666-41 sa pozivom na broj 291
PIB 100266509
Bul. Oslobođenja 18

 

CENOVNIK DOPUNSKOG OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA I LICA ODGOVORNIH ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA