Navigacija

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 ZA POSTDIPLOMCE

Specijalističke akademske studijeDoktorske akademske studijeUže specijalističke studije

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. GODINE ZA POSTDIPLOMCE (DAS,SAS, US)
 

● SEPTEMBARSKI ispitni rok 2019. godine za sve studente će trajati od 29.08. do 13.09.2019. godine;

● Studenti na POSTDIPLOMSKIM studijama moći će da prijave ispite od 22.08.–28.08.2019. godine preko interneta u bilo koje doba dana;

● Novac za prijavljivanje ispita i za školarinu (ko nije uplatio sve rate) treba da bude na studentskim nalozima najkasnije do 22.08.2019. godine;

● Studentima kojima novac za školarinu bude učitan na nalog tek poslednjeg dana predviđenog za prijavljivanje ispita, školarina će biti razdužena istog dana oko 14 časova. Nakon toga, a najkasnije do kraja dana, biće moguće prijavljivanje ispita.

● Studenti koji ispite ne prijavljuju preko interneta (UŽA SPECIJALIZACIJA) svoje ispitne prijave predaju na Katedri u dogovoru sa profesorom

● Raspored polaganja ispita treba proveriti i na Katedrama.